برای دنبال کردن اخبار همفکر و رویدادهای استارتاپی شهر کرج، ایمیل خود را وارد کرده و عضو شوید. هر هفته یک ایمیل دریافت خواهید کرد.

* indicates required