همتاک، رویداد کارآفرینی hamtalk

 

رویداد کارآفرینی همفکر، هر هفته و در واقع ماهی ۴ بار برگزار می شود. ۳ بار به زبان فارسی و ۱ بار به زبان انگلیسی. به جای “همفکر به زبان انگلیسی” از نام “همتاک” استفاده می کنیم.

همتاک ابتدا با معرفی شرکت کنندگان شروع خواهد شد. لازم است به صورت مختصر و مفید به زبان انگلیسی خودتان را معرفی کنید. بعد از آن نوبت به سخنرانی مهمان همتاک می رسد. یک کارآفرین یا مربی کارآفرینی ۱۵ دقیقه به زبان انگلیسی به انتقال تجربه های خودش می پردازد. در نهایت بیشترین زمان رویداد به گفتگوی انگلیسی شرکت کنندگان با یکدیگر اختصاص دارد. در هنگام معرفی شرکت کنندگان ممکن است تخصص، حوزه فعالیت یا علاقمندی شخص یا اشخاص خاصی توجه شما را جلب کند، می توانید در بخش اصلی رویداد گفتگو با شخص مورد نظر را آغاز کنید.

برای حضور در همتاک نیازی نیست که مکالمه انگلیسی شما در حد عالی باشد، حتی اگر مهارت مکالمه شما در حد مبتدی بوده و بسیار پر اشکال صحبت می کنید، باز هم همتاک مشتاق حضورتان خواهد بود. مهم این است که از ابتدا تا انتهای برگزاری رویداد به هیچ عنوان فارسی صحبت نکنید. به همان صورتی که می توانید انگلیسی صحبت کنید و یا اینکه به صحبت دیگران گوش دهید. بعد از اتمام همتاک تلاش کنید تا همتاک بعدی گام کوچکی در راستای بهبود مکالمه برداشته و در هر رویداد کمی بهتر از گذشته صحبت کنید.

در صورتی که مکالمه زبان شما در حد عالی است با حضور در همتاک ضمن لذت بردن از مهارتی که دارید، به سایرین در تقویت مکالمه انگلیسی کمک کنید. همتاک علاوه بر آنکه رویدادی برای توسعه ارتباطات و انتقال تجربه در زمینه کارآفرینی است، فرصتی برای توسعه مهارت مکالمه انگلیسی و کمک به یکدیگر در این زمینه است.

همتاک ماهی یک بار به صورت رایگان برگزار می شود. برای حضور در همتاک دنبال کننده ی شبکه های اجتماعی زیر باشید: