لوگوی استانداری البرز
لوگوی استانداری البرز
سازمان فرهنگی شهرداری کرج
لوگوی سازمان فرهنگی
اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز
لوگوی اداره کل ICT
پارک علم و فناوری البرز
لوگوی پارک علم و فناوری البرز
لوگوی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا البرز
لوگوی مرکز توانمندسازی
اداره کل ورزش و جوانان استان البرز
لوگوی اداره کل ورزش و جوانان
خانه استارتاپ کرج
لوگوی خانه استارتاپ کرج
لوگوی رویداد کارآفرینی همفکر
لوگوی رویداد کارآفرینی همفکر
لوگوی جشن کارآفرینی همسو
لوگوی جشن کارآفرینی همسو