سازمان‌های استارتاپی

  1. خانه استارتاپ کرج | فضای کار اشتراکی در جهانشهر
  2. اتاق بازرگانی استان البرز؛ مرکز تسهیلگری استارتاپ‌ها
  3. پارک علم و فناوری البرز | ارائه خدمات به شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان
  4. سازمان پسماند شهرداری کرج | حامی استارتاپ‌های حوزه پسماند
  5. کاج؛ کارآفرینی اجتماعی | در حال تاسیس
  6. مرکز شکوفایی صنایع فرهنگی | واقع در فاز 4 مهرشهر، پارک شاهد
ژوئن 1, 2019