تاریخ برگزاری: چهارشنبه تا جمعه، ۲۸، ۲۹ و ۳۰ مهر ۹۵

محل برگزاری: باشگاه میلاد شهرداری؛ کرج، جهانشهر، بلوار ماهان، روبروی استانداری

تیم اجرایی:

  1. عباس زارع
  2. حمید منصورکیائی
  3. سارا مهرابی
  4. کیوان هرمزی
  5. حمید توکلی

داروها:

مربی ها:

سخنران ها: